WITAMY NA STRONIE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Witamy na stronie prezentującej ofertę sprzedaży Pałacu w Wierzchowicach.
To niezwykłe miejsce na ziemi, w którym spokój mogą znaleźć zarówno pensjonariusze domu starości, jak i goście hotelowi. Duży park wokół pałacu stwarza możliwości relaksującego wypoczynku w otoczeniu natury. Potencjał tego miejsca pomoże Państwu rozwinąć wodze wyobraźni i być może zechcieć stworzyć tu ostoję spokoju z której korzystać będą inni. Znajdujący się poniżej opis posiadłości przybliży Państwu stan dzisiejszy. Jeżeli są Państwo zainteresowani bliższymi szczegółami zapraszamy do kontaktu.

tel.: 506034360

e-mail: mariolad@op.pl

 

 

Opis techniczny Pałacu

Dwór barokowy w Wierzchowicach wzniesiony w II połowie XVIIIw., restaurowany w XIX w. o konstrukcji szkieletowej, założony na prostokącie z płytkimi bocznymi ryzalitami, dwu- i trzytraktowymi, jedno- i dwukondygnacyjny, kryty dachami łamanymi czterospadowymi, w ryzalitach ozdobionymi lukarnami. Wcześniejsze prace remontowe przed 1945 r. nieznane. Ostatni remont w 1990 r.: odnowienie elewacji, przełożenie łupku na dachu i uzupełnienie eternitem. Te prace wykonała własna brygada PGR. Zespół pałacowy zlokalizowany jest w miejscowości Wierzchowice położonej ok. 10 km na pd. - zach. od Głogowa. Wierzchowice to mała wieś o nieregularnej zabudowie ciągnącej się wzdłuż drogi odbijającej od głównej szosy w kierunku zachodnim, aż do zabudowań pałacowo - folwarcznych. Sam budynek pałacu dość znacznie oddalony od drogi, oddzielony od niej fragmentem parku, który zasadniczo rozciąga się na północ od rezydencji. Do Pałacu prowadzi droga parkowa. Budynek "wtopiony" zpstał w rozległy park, który zasadniczo rozciąga sie na pólnoc pałacu. Na wschód od pałacu zamyka kompozycje przestrzenną rozległy staw z niewielka wyspą. Na zachód od pałacu usytuowano duży zespół folwarczny podchodzący dość blisko do rezydencji. Składaja się na niego: duża obora, stodoły z końca XIX w., spichlerz z 1922 r. oraz usytuowany prawie na wprost fasady magazyn z I połowy XIX w.

 

FORMA I FUNKCJA PAŁACU

Budynek zbudowany na planie regularnego prostokąta 3-dzielnego, ze środkową częścią nieznacznie wyrazalitowaną z obu stron. Boczne części bardzo zbliżone w planie, trójtraktowe. W części północnej w środkowym trakcie główna klatka schodowa, ten trakt także nieznacznie wyrazalitowany. W części południowej przy trakcie środkowym - balkon. Środkowa część o trzech traktach nierównej szerokości: dwa przednie zajmujące połowę długości "nawy" to wgłębny ganek i sień. Trzeci głęboki trakt to duża sala - salon. Ganek poprzedzony szerokimi reprezentacyjnymi schodami. Bryła zwarta, kubiczna, na wysokich piwnicach dwie kondygnacje mieszkalne, przykryta nieco spłaszczonym dachem czterospadowym . Mało wyraziste wzbogacenie bryły płytkimi ryzalitami w trzech elewacjach oraz dwukondygnacyjnym balkonem. Obiekt w swoim pierwotnym przeznaczeniu spełniał fukcję typowego połacu. Po roku 1945 był użytkowany jako siedziba Państwowego Gospodarstwa Rolnego.

 

ŚCIANY

Wzniesiony z cegły na fundamentach ceglanych, tynkowany i z licznymi detalami kamieniarskimi. Mury wysokiego cokołu wyłożono łamanym kamieniem granitowym. Narożniki cokołu, obramienia otworów okiennych i drzwiowych w poziomie cokołu z bloków i ciosów piaskowca. Płaski gzyms oddzielający cokół od tynkowanych ścian wykonano z bloków piaskowca. Kwadratowe kanelowane filary portyku wgłębnego i balkonu południowego, kolumny tarasu górnego z monolitowych obrobionych bloków piaskowca. Kapitele kolumn, filarów, pilastrów rzeźbiarsko opracowane w piaskowcu, także bazy. Na piętrze dwie ściany wydzielające korytarz wzdłużny w konstrukcji drewnianej ryglowej (nie stoją na ścianach nośnych parteru). Pozostałe ściany z cegły pełnej. W środkowej części poddasza ściana ryglowa wypełniona cegłą, tynkowana.

 

STROPY

W piwnicach sklepienia o łuku odcinkowym, czasem na łękach, z nielicznymi lunetami. W środkowej części budynku od strony wschodniej duże pomieszczenie piwniczne z trzema nawami przykrytymi sklepieniem odcinkowym na łękach spływających na masywne filary. Nad wgłębnym portykiem spłaszczone sklepienie odcinkowe na łękach, podobne pod balkonem południowym. Nad balkonem strop z monolitycznych płyt piaskowca. Nad tarasem fasady strop belkowy z podsufitką. Wewnątrz pałacu na partzerze i piętrze stropy belkowe drewniane z podsufitką.

 

WIĘŹBA DACHOWA

Więźba dachowa dwupoziomowa, częściowo użytkowa, ze ściankami kolankowymi. Na dolnym poziomie rzędy stolców stojących z płatwiami wzdłużnymi, na których leżą jętki przewiązane mieczami ze stolcami, a te z kolei z płatwiami. Przy ściankach kolankowych stoją krótkie stolce stojące z płatwiami pośrednimi, na których leżą krokwie, z ryglem od płatwi do głównego stolca przeciętym długim zastrzałem równoległym do krokwi. Na drugim poziomie osiowe stolce stojące co piąty wiązar z płatwią wzdłużnie i z jętkami poprzecznie. Elementy więźby spod siekiery, łączone dyblami drewnianymi i stalowymi śrubami. Połacie dachowe pokryte kwadratowymi płytkami łupku oraz nowymi płytkami eternitowymi od strony wschodniej.

 

SCHODY

Schody przed wejściem głównym wsparte na odcinku sklepienia ceglanego, ze stopniami z bloków piaskowca, z grubymi ścianami policzkowymi z bloków piaskowca przykrytymi dużymi monolitycznymi płytkami piaskowcowymi. Schody wewnętrzne główne wykonane w konstrukcji drewnianej, 3-biegowe z duszą z zachowanymi narożnymi toczonymi słupkami, z nowymi listwowymi tralkami; od piętra na poddasze schody takie same ale dwubiegowe. Do piwnicy schody wykonane z piaskowcowych bloków na wrąb, 3-biegowe. Ponadto w narożniku pd-zach. małe kręcone schody do piwnicy z bloków piaskowca, bez duszy. Na poddaszu schody drabiniaste nowe.

 

PODŁOGI

W piwnicach posadzka betonowa oraz lastrykowa, przy kręconych schodach z cegły palcówki na płask. W dużej piwnicy podłogi deskowe pokryte lenteksem. Podest przed wejściem głównym, na tarasie nad nim, na balkonach od strony południowej - kwadratowe płytki piaskowcowe. W sieni głównej i w klatce schodowej na parterze barwne lastryko (szare i bordowe). W pozostałych pomieszczeniach użytkowych podłogi z desek, często pokryte wykładzinami, linoleum itp. W pomieszczeniach gospodarczych kuchennych płytki ceramiczne i lastrykowe oraz wylewane lastryko. Na poddaszu podłogi z desek.

 

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi główne dwuskrzydłowe ramowo-płycinowe z bogato profilowanymi listwami, z listwą przymykową w formie półkolumienki, ćwierćkolumienki prz ościeżnicy, z meandrowym fryzem, na zawiasach pasowych krótkich, ze starym zamkiem skrzynkowym, klamkami i szyldzikami oryginalnymi. Wewnątrz bardzo liczne stare drzwi dwu- i jednoskrzydłowe ramowo-płycinowe na zawiasach czopowych bez pierwotnych klamek i szyldów, z płycinowymi ościeżnicami i opaskami. Na piętrze przy schodach interesujące drzwi czteroskrzydłowe o nierównych skrzydłach łamanao-rozwierane, ramowe i przeszklone z kolumienkowymi detalami i z naświetlem o arkadowych podziałach. Na balkonie południowym oryginalne drzwi dwuskrzydłowe ramowe i płycinowe z kolumienkową listwą przymykową, na zawiasach czopowych bez oryginalnego zamka, szyldzika i klamki. Drzwi wejściowe do piwnicy od północy 2-skrzydłowe ramowo-płycinowe, dekoracyjne podobne do głównych. Inne drzwi w piwnicach nowe deskowo-listwowe. Na kondygnacjach użytkowych także nowe drzwi jednoskrzydłowe zdrewna liściastego, ramowo-płycinowe i deskowe. Na poddaszu bardzo interesujące wtórnie wstawione XVIII-wieczne drzwi jednoskrzydłowe z drewna liściastego, ramowo-płycinowe z dekoracyjnie wyciętymi płyciznami i bogatymi zawiasami czopowymi, z zamkiem skrzynkowym dekoracyjnym, z rokokowym szyldem, ładną gałka ornamentową.

 

STOLARKA OKIENNA

Okna prawie wszystkie nowe skrzynkowe dwudzielne, dwupoziomowe, sześciokwaterowe. Zachowane stare grube parapety o profilowanych krawędziach, Przy niektórych oknach wtórnie uzyte zakrętki dźwigniowe. Na poddaszu małe okna krosnowe.

 

BALUSTRADY

Balustrada tarasu głównego z żeliwnych kanelowanych tralek, w środkowym module dekoracyjna rozetka. Balustrada balkonu południowego na parterze ażurowa z 8-bocznych kostek piaskowca, z takimż parapetem.

 

ELEWACJE

Poziom piwnic wyodrębniony dość wysokim rustykalnym cokołem z łupanego kamienia, zakończonym płaskim gzymsem, z rytmicznie rozmieszczonymi kwadratowymi oknami. Wyższe zasadnicze partie gładkie, o regularnym symetrycznym układzie okien ujętych w bogate profilowane obramienia z gzymsem w trzech elewacjach oraz archotektonicznych pilastrowych obramieniach dźwigających odcinek belkowania w fasadzie. Elewacja główna 9-osiowa z centralnym 3-osiowym płytkim ryzalitem mieszczącym wgłębny ganek wsparty na kwadratowych panelowych filarach i podobnych pilastrach z kapitelami akantowymi i palmetowymi (piaskowiec). Nad gankiem rozległy taras z kolumnami o korynckich kapitelach oraz pilastrach o kompozytowych, ale nie antycznych kapitelach. Ryzalit fasad zwieńczony klasycznym naczółkiem z dużym akroterionem. Balkon od południa wsparty na masywnych ciosowych filarach, w poziomie parteru ma cztery kwadratowe kanelowane filary o kompozytowych, klasycznych kapitelach, i także pilastry. Dźwigają one pełne belkowanie, na którym spoczywa drugi balkon.

INSTALACJE

W budynku istnieją instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz lokalnce c.o.

STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania obiektu: ogólnie dobry. Stan konstrukcyjny budynku bardzo dobry. W piwnicach miejscami zawilgocone mury. Więźba dachowa w niezłym stanie. Elewacje w dobrym stanie.

 

 

 

 

Galeria

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

Mapa

Najedź kursorem i kliknij by zobaczyć zdjęcie.

 

 

 

Kontakt i mapa dojazdu

tel.: 506034360, e-mail: mariolad@op.pl

 


Pokaż Pałac w Wierzchowicach na większej mapie